Texto

Título Pedro Figueiredo · Two Points on a curve
Compositor Clotilde Rosa
Autor Pedro Pinto Figueiredo